Zajednica koja brine


Zajednica koja brine je projekt temeljen na činjenici da su žene i mladi po svome društvenom položaju manjine i prema svim pokazateljima socijalno isključene skupine. Usmjeren je na jačanje kapaciteta lokalne zajednice te osobnih kapaciteta nezaposlenih žena i mladih kako bi se potakla njihova socijalna i radna uključenost.

 

Za provođenje ovog projekta osigurana su sredstva iz Programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru IV. komponente instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Razvoj ljudskih potencijala iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja namijenjenih osobama koje se nalaze u nepovoljnom društvenom položaju.

 

Aktivnostima projekta Centar za zdravo odrastanje i Grad Mali Lošinj kao partneri u projektu osiguravaju još jednu kvalitetnu, dostupnu, za korisnike besplatnu i svakodnevnu uslugu.

 

Vrijeme provođenja projeta: 4. prosinca 2010 do 4. prosinca 2011.

Vrijednost projekta: 111.390,21 EUR - 816.490,24 kn

Sredstva Europske Komisije: 94.681,68 EUR – 694.016,71 kn

 

Projektne aktivnosti:

  1. uređenje i opremanje prostora Kluba Idem i ja na Bočacu u gradskom prostoru, koji ima radni i klupski karakter
  2. provođenje strukturiranog programa za mlade;
  3. neposredna edukacija nezaposlenih korisnica: osposobljavanje za rad na kompjuterima, poslovno savjetovanje te psihosocijalne radionice podrške;
  4. aktivnosti usmjerene povećanju kapaciteta savjetodavnih tijela lokalne vlasti – Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih: ciklus radionica, razvijanje strateškog i akcijskog plana
  5. izdavanje brošure Gradski vodič za žene te Kako spriječiti diskriminaciju na radnom mjestu ;
  6. radni i konzultativni sastanci te okrugli stol svih ključnih aktera u zajednici koji mogu poboljšati položaj mladih i žena.

 

 

Aktivnosti na povećanju kapaciteta predstavnika institucija

Cilj ovih aktivnosti koje provode Centar za zdravo odrastanje i Grad Mali Lošinj je povećati kapacitete institucionalnih mehanizama koji imaju za zadaću predlaganje mjera i politika za uključivanje marginaliziranih skupina, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih, umrežiti ih sa srodnim tijelima, te osigurati eksperte koji će facilitirati proces izrade strateških i akcijskih planova djelovanja.

Ove su aktivnosti izabrane zbog nedostatka znanja, vještina i neefikasnog korištenja institucionalne snage ovih tijela. Osnivač ovih tijela Grad Mali Lošinj, koji je partner u projektu, želi unaprijediti proces donošenja odluka i sadržaj tih odluka edukacijom članova svojih savjetodavnih tijela, povećanjem njihove motivacije i stupnja vještina te povezivanjem sa drugim institucijama, udrugama i neposrednim korisnicima.

 

Okupljanje i mobilizacija aktera u zajednici

Budući da je osnovno što karakterizira položaj ciljanih skupina marginalizacija i različite diskriminativne prakse u zajednici, poduzet će se aktivnosti senzibilizacije široke javnosti u lokalnoj zajednici te okupljanje onih ciljanih aktera koji ovu pojavu mogu umanjiti djelatnim mjerama i postupcima. Ciljane skupine iz zajednice su predstavnici poslodavaca, sindikata te obrazovnih institucija. Budući da unutar obrazovnih institucija na otoku ne postoji niti jedan oblik školovanja odraslih, njima je uz otočne uvjete prometne izolacije i vlastitu ekonomsku marginaliziranost nedostupno doškolovanje, prekvalifikacija i stjecanje radnih vještina. Hrvatski propisi predviđaju kraće obrazovne programe za manje složena zanimanja te je pitanje prepoznavanja potreba i volje da se u otočnim školama i uvedu takvi obrazovni programi. Cilj ovih okupljanja je da se prepoznaju te potrebe i stvori volja zajednice za njihovo uvođenje. Druga ciljana skupina su udruge poslodavaca, koje bi se trebale uključiti u prevenciju diskriminacije na radnom mjestu i pri zapošljavanju.

Predviđene aktivnosti su radni i konzultativni sastanci, okrugli stol te lokalna kampanja senzibilizacije javnosti, koja uključuje seriju radio emisija o projektu, projektnim ciljevima, akterima i aktivnostima te informacije ciljanim skupinama.