Zajednica koja brine


Projekt Zajednica koja brine usmjeren je na jačanje kapaciteta lokalne zajednice te osobnih kapaciteta nezaposlenih žena i mladih kako bi se potakla njihova socijalna i radna uključenost.


Područje otoka Lošinja je izolirana otočna sredina sa smanjenom institucionalnom i vaninstitucionalnom ponudom obrazovnih sadržaja, socijalnih servisa, socijalnih stanova, potpunim izostankom mogućnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja za odrasle, te visokom stopom socijalne patologije (ovisnosti, obiteljskog nasilja, poremećaja u ponašanju među djecom i mladima). Gospodarstvo je svedeno na turizam i popratne servisne aktivnosti, a zapošljavanje uglavnom sezonskog karaktera. Službena stopa nezaposlenosti nije uočljivo velika, ali je značajna siva brojka, koja obuhvaća ljude sa boravkom prijavljenim u drugim mjestima, koji ovdje borave često ispod granice egzistencijalnog minimuma. Karakterizira ih socijalna isključenost, odvojenost od kulturnog, društvenog i ekonomskog života zajednice te tek sezonska povremena zaposlenost, često na crno.


Institucionalni odgovor na ovaj problem nije adekvatan i koordiniran, te se svodi na davanje socijalne pomoći iz državnog ili lokalnog proračuna. Savjetodavna tijela lokalne samouprave, osnovane sa ciljem da smanje marginalizaciju i isključenost žena i mladih – Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet za mlade – nemaju kapaciteta za tu zadaću. Njihov angažman u tim tijelima nije profesionalni, nisu prethodno educirani, nemaju povezanost i razmjenu iskustava sa tijelima istih nadležnosti u drugim sredinama te nemaju predviđena proračunska sredstva za svoj rad.


Mada lokalna zajednica problemu marginalizacije ovih skupina svjedoči, prepoznaje ga i plaća iz proračuna, diskriminacija postaje višestruka na različitim područjima društvenog života. Iz obiteljske sfere prenosi se u javnu i manifestira prilikom obrazovanja, pristupu informacijama, socijalnih kontakata, korištenja slobodnog vremena, pristupu kulturi te na tržištu rada, pri čemu su najnepoželjnija radna snaga.


Budući da je nezaposlenost generirana i potpomognuta socijalnom isključenosti žena i mladih te neadekvatnim odgovorom zajednice, kroz projekt djelujemo na ove dvije ciljane skupine. Prva uključuje nezaposlene žene i mlade, a druga članove institucionalnih mehanizama za uklanjanje diskriminacije. Partner u projektu je Grad Mali Lošinj koji ima instutucionalnu snagu da nastavi aktivnosti projekta, implementira i usvaja pozitivne prakse i multiplicira projektne rezultate.


Specifični cilj projekta je stvaranje nekomercijalnog mjesta i infrastrukture za socijalno uključivanje, za osnaživanje žena i mladih te senzibilizacija i okupljanje lokalne zajednice za razumijevanje specifičnih potreba korisnika i uključivanje u njihovo rješavanje.